Generalisatiewoorden Copy

Om te meten of de geleerde vaardigheden zoals het automatisch herkennen van doelwoorden, het decoderen van doelwoorden en het spellen van doelwoorden ook toegepast kunnen worden op woorden die niet getraind zijn tijdens de interventie is het wenselijk om naast de metingen met betrekking tot de doelwoorden (zie stap 5) ook metingen uit te voeren met generalisatiewoorden.

Generalisatiewoorden en bijbehorende afleiders worden samengesteld uit de geleerde/gekende letters en zijn wat betreft structuur hetzelfde als de doelwoorden en de afleiders, maar hebben alleen maar een functie tijdens de metingen en worden niet getraind tijdens de interventie. De picto’s dienen echter wel gekend te worden, vandaar dat het noodzakelijk is om voorafgaand aan de metingen deze generalisatiewoorden en afleiders te bepalen en de benodigde voorbereidingen hiervoor te treffen (maken van een ME-document of een papieren versie) zodat de picto’s getraind kunnen worden.

In onderstaande tabel wordt een voorbeeld weergegeven van generalisatiewoorden en afleiders gebaseerd op de gekende letters uit Veilig Leren Lezen kern 1 en 2.