Klankgebaren

Het imiteren van klankgebaren ondersteunt de herkenning en de inprenting van letters.

Wanneer er sprake is van een motorische beperking waardoor het maken van het juiste klankgebaar een probleem vormt, wordt voor iedere leerling een gepersonaliseerd klankgebarensysteem ontwikkeld. Er worden video-opnames gemaakt van het klankgebaar dat op de juiste manier wordt uitgevoerd door de leerkracht/logopedist en het aangepaste klankgebaar dat wordt uitgevoerd door de leerling. Op die manier zijn de klankgebaren zoals deze door de leerling worden uitgevoerd voor iedereen die met de leerling werkt toegankelijk. Wanneer een leerling helemaal niet in staat is om klankgebaren te maken, wordt door de begeleider een keuze gegeven uit minimaal twee klankgebaren.

Er is gekozen voor de klankgebaren van Borèl de Maisonny, omdat deze het best de schrijfletters weergeven. Dit komt met name naar voren bij de dubbelklanken en de tweetekenklanken.

Hieronder worden twee video’s getoond:
1. Uitvoering van de klankgebaren volgens Borèl de Maisonny.
2. Voorbeeld van aangepaste klankgebaren door de leerling.

Het is van belang dat de begeleider de originele klankgebaren blijft uitvoeren naar de leerling toe ondanks het feit dat de klankgebaren door de leerling op een aangepaste manier worden uitgevoerd.

Bij de bronnen zijn de tekeningen van de klankgebaren te vinden.

video 1

video 2

←Terug naar eerste pagina van deze paragraaf