Stap 4. Foutenanalyse

Zorgvuldig analyseren van de gemaakte fouten
Over het algemeen kunnen de volgende conclusies worden overwogen zodra er een fout woord wordt gekozen.

Het maken van een foutenanalyse
In de foutenanalyse wordt gekeken naar het soort fouten dat de leerling maakt. Wanneer een leerling vaak een afleider kiest met een andere beginklank, zullen in het vervolg veel woorden moeten worden aangeboden met een andere beginklank om de leerling bewust te maken van het feit dat een woord met een andere beginklank ook een andere betekenis heeft. Soms worden foutenpatronen ontdekt waarbij een bepaalde letter consequent niet herkend wordt. Dan wordt de training aangepast en worden de doelwoorden zo gekozen dat deze letter specifieke aandacht krijgt binnen het leren lezen van betekenisvolle woorden.

Voorbeeld foutenanalyse bij doelwoord ‘mis’
In de vorige paragraaf werd gesproken over het doelwoord ‘mis’ met de afleiders: sis, mes en mik. Wanneer een leerling voor een bepaalde afleider kiest, is het mogelijk hier een interpretatie aan te geven. Let op, een foutenanalyse wordt altijd op basis van meerdere woorden en trainingssessies gemaakt.

←Terug naar paragraaf doelwoorden en afleiders                                                                           Volgende Paragraaf→