Decoderen Copy

Nadat de doelwoorden allemaal aan bod zijn gekomen in de introductie, worden de vier deelvaardigheden per doelwoord getraind. De vier deelvaardigheden betreffen (1) het automatisch herkennen van het doelwoord, (2) het woord analyseren in klankgebaren, (3) het decoderen en (4) het spellen van het doelwoord.

Decoderen van een doelwoord
Bij het decoderen van een doelwoord wordt de picto van het doelwoord getoond met daarbij vier geschreven woorden van respectievelijk het doelwoord en de fonologische afleiders. De leerling kiest het doelwoord passend bij de picto.

Mate van hulp
Wanneer een verkeerd woord wordt gekozen, wordt hulp geboden middels least-to-most prompting om tot het juiste antwoord te komen. Bij het decoderen van het doelwoord wordt de volgende mate van hulp aangeboden om tot het juiste antwoord te komen:

Bij iedere nieuwe sessie wordt de leerling gevraagd een keuze te maken tussen de vier geschreven woorden en wordt daarna hulp geboden middels bovengenoemde stappen. Wanneer een leerling altijd een bepaalde mate van hulp nodig heeft dan wordt de daaropvolgende keer één stap minder hulp geboden om de leerling uit te dagen.

Foutenanalyse
Wanneer een verkeerd doelwoord wordt gekozen, dan is de leerling onvoldoende in staat om het doelwoord in het hoofd te analyseren en synthetiseren en heeft de leerling een verkeerde fonologische representatie in het hoofd opgeslagen. Er kan mogelijk worden gekeken naar een foutenpatroon in de positie van de klank in het woord en de wel of niet verworven klank-tekenkoppelingen.

Video toelichting

Samenvatting