Betekenisvol verhaal en bijpassende prent

Kenmerken van een betekenisvol verhaal en bijpassende prent

  • Het verhaal bevat alle doelwoorden.
  • De doelwoorden zijn betekenisvol in het verhaal.
  • Het verhaal is uit te drukken in een prent (met name in de beginfase) of met concreet materiaal.
  • Het verhaal bevat eenvoudige zinsconstructies.
  • Het verhaal moet gelezen kunnen worden door de leerling.
  • Alle picto’s/afbeeldingen van de doelwoorden worden weergegeven met behulp van de prent.

Voorbeeld van een betekenisvol verhaal en bijpassende prent

ik zit in de boot.
i
k vaar en ik vis.
ik vis
 met een net.
ik vang de vis, oh nee, mis.
nog een keer, ja, raak.

pip heeft honger.
pip eet brood met kaas.
pip eet ook een bes.

pip kijkt naar de boom.
pip ziet rook.
de boom staat in brand.

de mus vliegt uit de boom.
de mus verliest een veer.
de veer is in de boot.

 pip geeft de veer aan de mus.
vaar je mee?
pip eet kaas en een bes.
de mus eet een vis.

←Terug naar eerste pagina van deze paragraaf