Interventie

Na de voorbereiding, klinimetrie (observaties) en voormeting wordt nu met de interventie gestart. 


In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe nieuwe doelwoorden worden geïntroduceerd en dit wordt verduidelijkt met behulp van video materiaal. In de paragrafen die volgen worden vier deelvaardigheden beschreven die per doelwoord achtereenvolgend worden getraind.

LET OP: BIJ DE INTERVENTIE WORDEN PÉR DOELWOORD DE DEELVAARDIGHEDEN automatisch herkennen van het doelwoord, analyseren van het doelwoord in klankgebaren, decoderen van het doelwoord en spellen van het doelwoord ACHTER ELKAAR GETRAIND!! De ene deelvaardigheid heeft een positief effect op de volgende deelvaardigheid!

In tegenstelling tot de metingen waarbij per deelvaardigheid alle doelwoorden achter elkaar moeten worden gemeten.