voorbereiding Copy Copy

s
startintrotheorievoorbereidingklinimetriemetingen-interventiecasusbronnen

 

 

In dit hoofdstuk leer je welke voorbereidingen je moet treffen om te kunnen starten met de LOeS werkwijze.

Je maakt een huiswerkopdracht die je instuurt. Hierdoor raak je vertrouwd met het kiezen van de doelwoorden en de afleiders.

Wanneer je de feedback hebt ontvangen van de docent kun je verder met de overige voorbereidingen: het maken van een Mind Express-bestand, het maken van een betekenisvol verhaal met bijbehorende prent en de pictotraining (zie de paragraaf overige voorbereidingen).

doelen per hfst niet bij hfst maar in begin apart doc

accordeon van de paragrafen met korte uitleg

vervolg gaat over de afleierders