Voorbereiding Copy

In dit hoofdstuk staat beschreven welke voorbereidingen moeten worden getroffen om te kunnen starten met de LOeS-werkwijze. In feite zijn de voorbereidingen het allerbelangrijkst omdat hier wordt bepaald op welk niveau de leerling gaat werken en met welke doelwoorden. Zonder een gedegen voorbereiding is het niet mogelijk om te starten met de metingen en interventie.