Theoretisch kader Copy

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader weergegeven. De opdrachten voor de cursist zijn als volgt:
1 Lees het theoretisch kader.
2 Maak de oefening door de begrippen te plaatsen bij de passende modellen.
Met behulp van deze opdrachten wordt een goede basis gelegd om de LOeS-werkwijze in de komende hoofdstukken uit te werken.


In het theoretisch kader worden 4 modellen ten aanzien van leesonderwijs uitgebreid besproken:
– Vanuit twee algemeen geldende modellen:
1  Whole To Part (WTP) model
2 Fonologisch Coherentiemodel.
– Vanuit twee specifieke modellen ten behoeve van leerlingen die niet of nauwelijks spreken:
3 Bottom-up en Top-down model
4 Nonverbal Reading Approach (NRA)

In onderliggende figuur wordt een korte samenvatting gegeven van de modellen