Theoretisch kader

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader weergegeven.
1. Lees eerst het theoretisch kader.
2. Maak de onderstaande oefening door de begrippen te plaatsen bij de passende modellen.
Met behulp van deze opdrachten wordt een goede basis gelegd om de LOeS-werkwijze in de komende hoofdstukken uit te werken.


In het theoretisch kader worden 4 modellen ten aanzien van leesonderwijs uitgebreid besproken:

Vanuit twee algemeen geldende modellen
1. Whole To Part (WTP) model.
2. Fonologisch Coherentiemodel.

Vanuit twee specifieke modellen ten behoeve van leerlingen die niet of nauwelijks spreken
3. Bottom-up en Top-down model.
4. Nonverbal Reading Approach (NRA).

In onderliggende figuur wordt een korte samenvatting gegeven van de modellen: