Klinimetrie en observaties Copy

In dit hoofdstuk worden diagnostische middelen getoond die mogelijk gebruikt kunnen worden om de beginsituatie van de leerling of de groep leerlingen in kaart te brengen.