Klinimetrie en observaties

In dit hoofdstuk worden diagnostische middelen getoond die mogelijk gebruikt kunnen worden om de beginsituatie van de leerling of de groep leerlingen in kaart te brengen. Wil je meer weten over de mogelijke diagnostische middelen? Klik dan op de desbetreffende balk. Bekijk in ieder geval de ‘signaleringslijst voor kleuters’, deze lijst geeft een duidelijk overzicht van alle facetten die nodig zijn bij het voorbereidend lezen.