startintrotheorievoorbereidingklinimetriemetingen-interventiecasusbronnen

 


foto

Welkom bij deze cursus over Lees Ontwikkeling en Spelling aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie. Deze cursus is ontwikkeld door Loes Theunissen. Zij is ook de docent voor deze cursus. Lees hier ⊗ meer over Loes en het ontstaan van de methode.

De cursus bestaat uit twee praktijkmiddagen en een e-learningdeel. De praktijkmiddagen zijn gepland bij de start en aan het einde van de cursus. Tijdens de eerste praktijkmiddag krijg je de theorie  aangeboden en maak je kennis met de LOeS werkwijze.  Met behulp van de e-learning gebruik je deze kennis om de verschillende stappen van de werkwijze te doorgronden en de werkwijze vorm te geven met betrekking tot de leesmethode en de leerlingen waar je mee werkt. Tijdens de tweede praktijkmiddag kijken we terug naar het werk dat je hebt gemaakt in de e-learning en wordt verdieping gegeven.

In de paragrafen van dit hoofdstuk vind je aanvullende informatie over de werkwijze van deze e-learning en kun je al testen hoeveel kennis je nog hebt over dit onderwerp. De leerdoelen van deze cursus staan hier .

Voordat je naar deze paragrafen gaat, bekijk eerst deze video ⊗ waar Esmee laat zien wat lezen betekent voor haar participatiemogelijkheden.

Veel plezier!