Intro Copy

Welkom bij deze cursus om leerlingen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie te leren lezen en spellen met behulp van de LOeS-werkwijze (Lees Ontwikkeling en Spelling). Deze cursus is ontwikkeld door Loes Theunissen. Zij is ook de docent voor deze cursus. Lees hier meer over Loes en het ontstaan van de LOeS-werkwijze.

De cursus bestaat uit twee middagen en een e-learningdeel. Deze cursusmiddagen zijn gepland bij de start en aan het einde van de cursus. Tijdens de eerste cursusmiddag krijg je de theorie aangeboden en maak je kennis met de LOeS-werkwijze. Met behulp van de e-learning gebruik je deze kennis om de verschillende stappen van de werkwijze te doorgronden en de werkwijze vorm te geven met betrekking tot de leesmethode en de leerlingen waar je mee werkt. Je gaat ook daadwerkelijk in je eigen praktijk  aan de slag met een leerling of een groepje leerlingen. Tijdens de tweede cursusmiddag wordt de casuïstiek uit de praktijk van de cursisten besproken en wordt verdieping gegeven.

In de paragrafen van dit hoofdstuk worden leerdoelen benoemd. Daarnaast is het mogelijk om te testen hoeveel kennis je nog hebt (na de eerste cursusmiddag) over de achterliggende theorie van de LOeS-werkwijze.

Voordat je naar deze paragrafen gaat, bekijk eerst deze video waar Esmee laat zien wat lezen betekent voor haar participatiemogelijkheden.

Veel studieplezier!


Loes Theunissen is sinds 1998 als logopedist werkzaam en vanaf 2001 bij de Sint Maartenskliniek en de St. Maartenschool. Zij heeft zich gespecialiseerd in het werken met kinderen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een specifieke werkwijze voor het lees- en spellingsonderwijs aan deze kinderen, LOeS genaamd (Lees Ontwikkeling en Spelling). Sinds 2012 voert zij, in samenwerking met Jan van der Burg, GZ psycholoog van de Sint Maartenskliniek en docent Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoek uit naar de toepassing van deze werkwijze bij kinderen die niet of nauwelijks spreken en gebruikmaken van een communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer. In 2013 werd zij voor dit werk genomineerd voor de LECSO-prijs voor Project Speciaal en mocht zij de aanmoedigingsprijs ontvangen.

Naast het ontwikkelen van de LOeS-werkwijze heeft zij meegewerkt aan het tot stand komen van ALOHA. ALOHA is een kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen/jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken en zijn aangewezen op een communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer. Loes geeft regelmatig presentaties met betrekking tot het leren lezen en spellen voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie (OC).