Spellen Copy

Nadat de doelwoorden allemaal aan bod zijn gekomen in de introductie, worden de vier deelvaardigheden per doelwoord getraind. De vier deelvaardigheden betreffen (1) het automatisch herkennen van het doelwoord, (2) het woord analyseren in klankgebaren, (3) het decoderen en (4) het spellen van het doelwoord.

Spellen van een doelwoord.
Bij het spellen van een doelwoord wordt het woord met behulp van de letterkaart gespeld.

Mate van hulp
Wanneer een verkeerde letter wordt gekozen, wordt hulp geboden middels least-to-most prompting.
1) Woord verlengd uitspreken
2) Doelklank verlengd uitspreken
3) Klankgebaar maken van de letters + uitspreken
4) Kleur aangeven van de letter (bij gebruik van een kleurcodering)
5) Rij aanwijzen waar letter staat
6) Letter schrijven op papier

Zodra een verkeerde letter wordt gekozen, wordt hulp op maat geboden. Op deze manier wordt voorkomen dat er foute letters worden gekoppeld aan de klank.

Foutenanalyse
Wanneer een verkeerde letter wordt gekozen, dan is de leerling onvoldoende in staat om het doelwoord in het hoofd te analyseren en synthetiseren en heeft de leerling een verkeerde klank-tekenkoppelingĀ in het hoofd opgeslagen.

Video toelichting

Samenvatting