Pictotraining

Doel pictotraining:

  • De leerling dient de picto’s van de doelwoorden en de afleiders te kennen zodat hiermee geen fouten gemaakt kunnen worden tijdens de metingen en interventie omdat de betekenis van de picto’s niet gekend wordt;
  • Er mag pas begonnen worden met de LOeS-werkwijze wanneer alle picto’s door de betreffende leerling geïdentificeerd worden.

Pictotraining registratie:

  • Tijdens de training wordt geregistreerd welke picto’s gekend zijn en welke nog niet. Hiervoor wordt een formulier ingevuld. Zodra alle picto’s gekend zijn, starten de metingen en de interventie.

Voorbeeld van pictotraining:

  • Hieronder staat een instructievideo over de wijze van het uitvoeren van een pictotraining.

←Terug naar eerste pagina van deze paragraaf