Oefeningen met betrekking tot de beschreven theoretische modellen Copy

Het leesonderwijs kun je beschrijven vanuit twee algemeen geldende modellen: het WTP model en Fonologisch Coherentiemodel. Het bottom up en top down model en de Nonverbal Reading Approach (NRA) zijn modellen die meer ontwikkeld zijn voor leerlingen die niet of nauwelijks spreken. Deze modellen staan uitgebreid beschreven in het theoretisch kader (zie bronnen).
Nu volgen 5 oefeningen met betrekking tot bovengenoemde modellen


 

OEFENING: