oefening 3

Oefening met betrekking tot Interactief model: bottom-up en top-down strategieën


Bottom-up strategieën bevatten het opeenvolgend verwerken van informatie om van geschreven woorden tot de betekenis ervan te komen. Top-down strategieën omvatten meer het begrijpen van woorden vanuit de context dan het herkennen en het analyseren van woorden zelf.