oefening 2

Oefening met betrekking tot het Fonologisch Coherentiemodel


Het fonologisch Coherentiemodel is gebaseerd op neurale netwerktheorieën waarin cognitieve processen worden voorgesteld als resultaat van een groot aantal met elkaar verbonden ‘neuronen’ waartussen voortdurende wisselwerking bestaat. Het lezen en het leren lezen zijn in dit model de cognitieve processen (Bosman & van Orden, 2003). In het fonologisch coherentiemodel worden drie soorten basiselementen (knopen) onderscheiden: welke knopen?  Klik hier voor het antwoord.