oefening 1 conclusies uit de inventarisatie

In 2012 heeft een landelijke inventarisatie plaatsgevonden naar de wijze waarop er in Nederland op 14 deelnemende cluster-3 scholen aan deze specifieke doelgroep lezen en schrijven wordt geleerd. De resultaten van deze inventarisatie zijn te lezen in een Veldpublicatie (nr 4) ‘Leesonderwijs aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken’ die wordt uitgegeven door LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs). De conclusies van deze inventarisatie zijn de aanleiding geweest tot het ontwikkelen van een werkwijze om leerlingen die niet of nauwelijks sprekend zijn en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie (OC) te laten deelnemen aan lees- en spellingsonderwijs.


Lees nog even de conclusies van de landelijke inventarisatie. Hieronder staan ze: