Doelwoorden en afleiders Copy

In deze paragraaf wordt¬†in vier stappen stilgestaan bij het gebruik van doelwoorden en afleiders. Voordat¬†onderstaande stappen worden doorlopen, is het belangrijk dat van de huiswerkopdracht 1A en 1B wordt gemaakt (een wordbestand om in te werken vind je onder “bronnen”).


Het gebruik van doelwoorden en afleiders in stappen:
Klik op onderstaande zinnen voor meer informatie.

  1. Het belang van goed gekozen doelwoorden
  2. Kenmerken van doelwoorden
  3. Fonologische afleiders
  4. Foutenanalyse