Cursusinformatie en leerdoelen Copy

LOeS
Lees Ontwikkeling en Spelling; een werkwijze voor leerlingen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie (OC) om te leren lezen en spellen.

De cursus is bedoeld voor
Leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistenten en andere communicatie partners, waaronder begeleiders die betrokken zijn bij het lees- en spellingsonderwijs aan leerlingen die niet of nauwelijks sprekend zijn en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie.

De LOeS werkwijze is bestemd voor
Leerlingen die niet sprekend zijn en leerlingen die ernstige spraakproductieproblemen hebben en die gebruik maken van Ondersteunde Communicatie.

Indeling

Algemene leerdoelen

Vaardigheid
Na het volgen van de cursus is iedere deelnemer in staat om:

  • de werkwijze uit te voeren voor het leren lezen en spellen in de voorbereidende en aanvankelijke fase aan leerlingen die niet sprekend zijn en leerlingen die ernstige spraakproductieproblemen hebben en die gebruik maken van Ondersteunde Communicatie waarbij de juiste materialen worden gebruikt, de juiste instructie wordt gegeven en hulp op maat wordt aangeboden;
  • de klankgebaren volgens Borèl de Maisonny uit te voeren en consequent toe te passen;
  • het (mogelijke) klankgebarensysteem van de leerling vast te leggen.

Kennis
Na het volgen van de cursus hebben deelnemers basiskennis van:

  • het Whole To Part model (WTP);
  • de Nonverbal Reading Approach (NRA);
  • het theoretisch kader van de LOeS-werkwijze;
  • de specifieke stappen binnen de werkwijze en waarom deze op de voorgeschreven manier en volgorde worden aangeboden.

Attitude
Na het volgen van de cursus zijn deelnemers zich bewust van:

  • hun rol als model voor de leerling in het gebruiken van multi-sensoriële vormen (klankgebaren, benoemen van eigenschappen van klanken, laten voelen waar klanken gemaakt worden en schrijven (en alleen door PROMPT geschoolde logopedisten: gebruik maken van Prompts for Restructuring Oral Motor Phonetic Targets));
  • de noodzaak van aangepast leesonderwijs voor deze doelgroep, zodat zij tot lezen en spellen kunnen komen;
  • het feit dat van de werkwijze alleen resultaat verwacht mag worden als deze op een gestructureerde wijze en intensief genoeg aangeboden wordt.