Automatisch herkennen Copy

Nadat de doelwoorden allemaal aan bod zijn gekomen in de introductie, worden de vier deelvaardigheden per doelwoord getraind. De vier deelvaardigheden betreffen (1) het automatisch herkennen van het doelwoord, (2) het woord analyseren in klankgebaren, (3) het decoderen en (4) het spellen van het doelwoord.

Automatisch herkennen
Bij het automatisch herkennen wordt één geschreven doelwoord getoond met daarbij vier picto’s van respectievelijk het doelwoord en de fonologische afleiders. De leerling kiest de juiste picto passend bij het doelwoord.

Mate van hulp
Wanneer een verkeerde picto wordt gekozen, wordt hulp geboden middels least-to-most prompting om tot het juiste antwoord te komen. Least-to-most prompting wordt gebruikt om erachter te komen welke mate van hulp minimaal is vereist om tot het juiste antwoord te komen. Bij het automatisch herkennen van het doelwoord wordt de volgende mate van hulp aangeboden om tot het juiste antwoord te komen:

Bij iedere nieuwe sessie wordt de leerling gevraagd een keuze te maken tussen de vier picto’s en wordt daarna hulp geboden middels bovengenoemde stappen. Wanneer een leerling altijd een bepaalde mate van hulp nodig heeft dan wordt de daaropvolgende keer één stap minder hulp geboden om de leerling uit te dagen. Bijvoorbeeld wanneer wordt opgemerkt dat de leerling bij een foutief antwoord altijd stap 3 (klankgebaren van alle letters met spraak) nodig heeft om tot het juiste antwoord te komen, wordt de daaropvolgende keer begonnen om hulp te bieden volgens stap 2 (klankgebaar van de eerste letter met spraak). Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de leerling wordt uitgedaagd en sneller succes wordt behaald.

Foutenanalyse
Wanneer een verkeerde picto wordt gekozen, dan wordt het geschreven doelwoord nog niet automatisch herkend.

Registratieformulieren
Op het registratieformulier wordt de wijze van uitvoering van de deelvaardigheden genoteerd inclusief de benodigde mate van hulp.

Video toelichting


Samenvatting