theoretisch kader Copy Copy

startintrotheorievoorbereidingklinimetriemetingen-interventiecasusbronnen

 

 

In dit hoofdstuk geven we een paar oefeningen om je de theorie verder eigen te maken. Hiermee leg je een goede basis om de LOeS werkwijze in de komende hoofdstukken uit te gaan werken. We zoomen hierbij in op de 4 onderliggende modellen.

Voordat je begint met de oefeningen raden we aan om in ieder geval eerst de samenvatting van het theoretisch kader ⊗ door te nemen. Wil je liever de complete theorie nog eens doornemen, kijk dan bij bronnen .

samenvatting in pdf