metingen Copy

startintrotheorievoorbereidingklinimetriemetingen-interventiecasusbronnen

 

 

Het is zinvol om uitgebreide voor- en nametingen uit te voeren om op individueel niveau het effect te meten van het toepassen van de werkwijze. De metingen hebben betrekking op de doelwoorden en de afleiders en tevens om te toetsen of de geleerde vaardigheden kunnen worden toegepast in niet getrainde woorden (generalisatiemeting).

Metingen

Je voert metingen uit met betrekking tot:

  • het automatisch herkennen van doelwoorden; lees verder
  • het decoderen van doelwoorden; lees verder
  • het spellen van doelwoorden; lees verder
  • het herkennen van de klanken in auditief aangeboden woorden; lees verder
  • het beheersen van klanktekenkoppelingen; lees verder
  • dia generalisatie

Scoreformulier

Er is een scoreformulier ontwikkeld waar alle onderdelen in verwerkt zijn. Bij het hoofdstuk bronnen bevinden zich 2 scoreformulieren:

  • één leeg scoreformulier met uitgebreide instructie;
  • één scoreformulier ingevuld met doelwoorden en afleiders uit Veilig Leren Lezen (kern 1 en 2 en enkele picto’s van de Picture Communication Symbols (PCS, Mayer-Johnson)). De doelwoorden zijn klankzuiver en bestaan uit twee verschillende structuren  (Medeklinker-Klinker-Medeklinker (MKM) en Medeklinker-Klinker-Klinker-Medeklinker (MKKM)) en behoren tot de fase van aanvankelijk lezen.