Interventie Copy

Na de voorbereiding, klinimetrie (observaties) en voormeting start je nu met de interventie. 


In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe nieuwe doelwoorden worden geïntroduceerd en dit wordt verduidelijkt met behulp van een video. In de paragrafen die volgen worden vier deelvaardigheden beschreven die per doelwoord achtereenvolgend worden getraind.  In deze paragrafen worden de vier deelvaardigheden eveneens verduidelijkt met behulp van video’s.